Loading...

jurek jagoda

BIO

Jurek Jagoda (Jerzy G. Jagoda) was born in Gdańsk, Poland. An author of space arrangements, visual projects and music. As the musician begun his adventure at age 6. He is a graduate of Grażyna's Bacewicz Music School in Gdańsk in piano class. The rest it is his passion. From the secondary school his broad interests connected with architecture and scenography drive him to other path of formal education. He takes lessons in painting under the eye of Prof. Czeslaw Tumielewicz, lecturer of Academy of Fine Arts in Gdańsk and drawing in Stanislaw Sikorski Atelieur.

DESIGN

After graduation from Gdańsk University of Technology Faculty Architecture in 2000 he moves to Warsaw and gains experience as an interior and graphic designer in renowned studios and a few years later works at the Polish National Opera in Warsaw as an assistant stage designer and author of video projections. Among others he cooperates at "La boheme", "Medea", "Bridges of Time" and "The Glances".

From 2007 as a designer leads independent projects or works with creative teams in certain areas. Among his realisations are commercial spaces and museum exhibitions including spatial forms and scenographic arrangement at the Museum Of The Home Army in Cracow - 450m2 spaces on the ground floor.

In the begining of 2014 looking for creative opportunities he moves for almost three years to Dubai and cooperates with event agencies as a senior designer, freelancer and consultant delivering stage design concepts, space arrangements, visuals and taking a creative part in design competitions as well as during realization processes. He is also the author of interior design for Chicalicious Dessert Club Dubai with the bar from copper pipes.

Currently he runs own activity as well as cooperates with creative teams.

MUSIC

The music accompanies him in private life. During secondary school, higher studies and the more late career he works independently on the musical technique and writes own compositions. He is also author of music for lyrics. While working at the National Opera he begins preparations to make the first jazz project and sets up Jurek Jagoda Trio.

In 2010 the band debuted onto the music scene with the first album "Songs Without Words". The project features 12 compelling songs composed by Jagoda and as the album title suggests this music is constructed around tunes. The album gets optimistic reviews (polish music magazines, internet blogs, radio stations) and was noticed in the ranking "Albums Of The Year 2010" of the British jazz magazine Jazzwise. Song „If only I could tell you" from this album was also included in the compilation „For Jazz Audio Fans Only vol. 4" by Japanese music journalist Yasukuni Terashima. A few months after the premiere he continues work with the band and composes music for the next album. The project is called "Liberated" and the premiere in record stores took place on 29 October 2011. The album consist of 8 compositions and is some kind of continuation of the previous project. Compositions are longer and more painted.

During stay in Dubai he composes music for the next solo album called "Gift". The project is based on a piano concert with some orchestrations and film oriented mood. The project currently is in pre-production stage.

Jurek Jagoda, (Jerzy G. Jagoda) urodzony w Polsce, w Gdańsku. Autor projektów aranżacji przestrzeni, wizualnych i muzyki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 6 lat. Ukończył szkołę muzyczną im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku w klasie fortepianu u profesor Barbary Podciborskiej. W szkole średniej szerokie zainteresowania, bo także związane z architekturą i scenografią popychają go na inny tor dalszej formalnej edukacji. Pobiera lekcje malarstwa u wykładowcy Akademi Sztuk Pięknych prof. Czesława Tumielewicza oraz rysunku w pracowni Stanisława Sikorskiego.

DESIGN

W 2000 roku otrzymuje dyplom Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Przenosi się do Warszawy i zdobywa doświadczenie jako grafik i architekt wnętrz w renomowanych pracowniach. Kilka lat później rozpoczyna pracę w Warszawskiej Operze Narodowej jako asystent głównego scenografa i autor projekcji wideo. Współpracuje między innymi przy Operze "La boheme", "Medea", balecie "Bridges of Time" i "Spojrzenia".

Od 2007 prowadzi indywidualne projekty lub jako członek zespołów projektowych. Wśród realizacji znajdują się wnętrza komercyjne, aranżacje wydarzeń i wystawy muzealne, w tym projekt ekspozycji i scenograficzny wystawy stałej w Muzeum AK w Krakowie - 450m2 przestrzenie na parterze budynku.

Na początku 2014 roku szukając nowych możliwości rozwoju wyjeżdża na prawie trzy lata do Dubaju. Pracuje dla lokalnych agencji iwentowych jako senior projektant, freelancer i konsultant dostarczając koncepty scen, aranżacje przestrzeni, wizualizacje oraz biorąc aktywny udział przy konkursach projektowych i realizacjach. Jest także autorem projektu wnętrza Chikalicious Dessert Club Dubai z barem i ścianą z miedzianych rur.

Obecnie prowadzi własne projekty, a także współpracuje z kreatywnymi grupami.

MUZYKA

Muzyka towarzyszy mu w prywatnym życiu. Przez okres liceum, studiów oraz późniejszej pracy zawodowej pracuje samodzielnie nad warsztatem muzycznym i pisze własne kompozycje. Jest również autorem muzyki do piosenek. Podczas pracy w Operze Narodowej rozpoczyna przygotowania do pierwszego jazzowego projektu i zakłada Jurek Jagoda Trio.

W 2010 zespół debiutuje albumem "Songs Without Words". Projekt otrzymuje pozytywne recenzje w prasie muzycznej oraz jako polski krążek nominację w rankingu "Albums of The Year 2010" brytyjskiego czasopisma JazzWise. Utwór „If only I Could Tell You" z tego albumu został również wydany w Japoni w kolejnej kompilacji żurnalisty jazzowego Yasukuni Terashima pod nazwą „For Jazz Audio Fans Only, vol. 4". Kilka miesięcy po premierze kontynuuje pracę z zespołem i komponuje muzykę do następnej płyty. Latem 2011 roku zostaje zarejestrowany w RG Studio kolejny materiał. Projekt nosi nazwę "Liberated" / "Wyzwolony", a premiera w sklepach muzycznych miała miejsce 29 października 2011. Album zawiera 8 kompozycji na trio jazzowe i stanowi pewną kontynuację poprzedniego projektu. Tym razem utworów jest mniej, są dłuższe, bardziej rozmalowane...

Podczas pobytu w Dubaju komponuje muzykę do kolejnego solowego albumu zatytułowanego "Gift". Projekt oparty jest na koncercie fortepianowym i ma filmowy nastrój. Projekt aktualnie jest na etapie przedprodukcyjnym.