Loading...

BIOGRAPHY

BIO

Jurek Jagoda (Jerzy G. Jagoda) was born in Gdańsk, Poland. Designer / architect and musician. Author of space arrangements / visual projects and music. As the musician begun his adventure at age 6. He is a graduate of Grażyna's Bacewicz Music School in Gdańsk in piano class. The rest it is his passion. From the secondary school his broad interests connected with architecture and scenography drive him to other path of formal education. He takes lessons in painting under the eye of Prof. Czeslaw Tumielewicz, lecturer of Academy of Fine Arts in Gdańsk and drawing in Stanislaw Sikorski Atelieur.

DESIGN

After graduation from Gdańsk University of Technology Faculty Architecture in 2000 he moves to Warsaw and gains experience as an interior architect and graphic designer in renowned studios. A few years later he works at the Polish National Opera in Warsaw as an assistant of the stage designer Boris Kudlička and author of video projections. Among others he cooperates at "La boheme", dir. Mariusz Treliński; "Medea", dir. Dale Duising; "Bridges of Time", chor. Kylián Jiří, and "The Glances" dir. Nina Diatczenko, Viano Gomez de Foncea Gerardo as the author of graphic backgrounds and projections for Paweł Grabarczyk set design.

From 2007 as a designer leads independent projects or works with creative teams in certain areas. Besides commercial interiors in Shopping Malls, exhibitions and sets for events he is the author of spatial forms and scenographic arrangement at the Museum Of The Home Army in Cracow - 450m2 spaces on the ground floor.

In the begining of 2014 looking for creative opportunities and self development he moves to Dubai and cooperates with local event agencies as a senior designer and consultant delivering stage design concepts, visuals and taking a creative part in winning design competitions and during realization processes. He is also the author of interior design for Chicalicious Dessert Club Dubai with the bar from copper pipes.

MUSIC

The music accompanies him in private life. During secondary school, higher studies and the more late career he works independently on the musical technique and writes own compositions. He is also author of music for lyrics. While working at the National Opera he begins preparations to make the first jazz project and is looking for Musicians. At the end of 2007 he meets Paweł Gębicki (percussionist of the National Opera) and Marek Ałaszewski Junior (designer and bass player) and proposes them to set up a musical trio - Jurek Jagoda Trio.
In 2010 the band debuted onto the music scene with the first album "Songs Without Words". The project features 12 compelling songs composed by Jagoda and as title of the album suggests this music is constructed around tunes. The album gets optimistic reviews (polish music magazines, internet blogs, radio stations) and was noticed by the world renowned jazz critic Stuart Nicholson in the ranking "Albums Of The Year 2010" of the British jazz magazine Jazzwise. Song „If only I could tell you" from this album was also included in the compilation „For Jazz Audio Fans Only vol. 4" by Japanese music journalist Yasukuni Terashima. A few months after the premiere Jagoda continues work with the band and composes music for the next album. The project is called "Liberated" and the premiere in record stores took place on 29 October 2011. Album consist of 8 compositions and is some kind of continuation of the previous project.

During stay in Dubai he composes music for the next solo album called "Gift". The project is based on a piano concert with some orchestrations and film oriented mood.

Jurek Jagoda, (Jerzy G. Jagoda) urodzony w Polsce, w Gdańsku. Projektant / architekt, muzyk. Autor projektów aranżacji przestrzeni / wizualnych, muzyki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 6 lat. Ukończył szkołę muzyczną im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku w klasie fortepianu u profesor Barbary Podciborskiej. W szkole średniej szerokie zainteresowania, bo także związane z architekturą i scenografią popychają go na inny tor dalszej formalnej edukacji. Pobiera lekcje malarstwa u wykładowcy Akademi Sztuk Pięknych prof. Czesława Tumielewicza oraz rysunku w pracowni Stanisława Sikorskiego.

DESIGN

W 2000 roku otrzymuje dyplom Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Przenosi się do Warszawy i zdobywa doświadczenie jako grafik i architekt wnętrz w renomowanych pracowniach. Kilka lat później rozpoczyna pracę w Warszawskiej Operze Narodowej jako asystent głównego scenografa Borisa Kudlički i autor projekcji wideo. Współpracuje przy kilku spektaklach teatralnych w tym między innymi przy Operze "La boheme", reż. Mariusz Treliński, "Medea" reż. Dale Duising, "Bridges of Time" reż. Kylián Jiří, oraz przy balecie "Spojrzenia" reż. Nina Diaczenko, Viano Gomez de Foncea Gerardo jako autor projekcji do scenografii Pawła Grabarczyka.

Od 2007 prowadzi indywidualne projekty lub jako członek zespołów projektowych. Oprócz wnętrz komercyjnych w galeriach handlowych, wystaw i dekoracji do iwentów jest autorem ekspozycji i projektu scenograficznego wystawy stałej w Muzeum AK w Krakowie - 450m2 przestrzeni na parterze budynku.

Na początku 2014 roku szukając możliwości dalszego rozwoju wyjeżdża do Dubaju. Pracuje dla lokalnych agencji iwentowych jako senior projektant i konsultant dostarczając koncepty scen, wizualizacje oraz biorąc aktywny udział przy realizacjach i wygranych konkursach projektowych. Jest także autorem projektu wnętrza Chikalicious Dessert Club Dubai z barem i ścianą z miedzianych rur.

MUSIC

Muzyka towarzyszy mu w prywatnym życiu. Przez okres liceum, studiów oraz późniejszej pracy zawodowej pracuje samodzielnie nad warsztatem muzycznym i pisze własne kompozycje. Jest również autorem muzyki do piosenek. Podczas pracy w Operze Narodowej rozpoczyna przygotowania do pierwszego jazzowego projektu i poszukuje muzyków. W Warszawie poznaje Marka Ałaszewskiego Juniora oraz perkusistę orkiestry Opery Narodowej Pawła Gębickiego. Proponuje im załozenie instrumentalnego trio - Jurek Jagoda Trio.
W 2010 zespół debiutuje albumem "Songs Without Words". Projekt otrzymuje pozytywne recenzje w prasie muzycznej oraz jako polski krążek nominację w rankingu "Albums of The Year 2010" brytyjskiego czasopisma JazzWise. Utwór „If only I Could Tell You" z tego albumu został również wydany w Japoni w kolejnej kompilacji żurnalisty jazzowego Yasukuni Terashima pod nazwą „For Jazz Audio Fans Only, vol. 4". Kilka miesięcy po premierze Jagoda kontynuuje pracę z zespołem i komponuje muzykę do następnej płyty. Latem 2011 roku zostaje zarejestrowany w RG Studio kolejny materiał. Projekt nosi nazwę "Liberated" / "Wyzwolony", a premiera w sklepach muzycznych miała miejsce 29 października 2011. Album zawiera 8 kompozycji na trio jazzowe i stanowi pewną kontynuację poprzedniego projektu. Tym razem utworów jest mniej, są dłuższe, bardziej rozmalowane...

Podczas pobytu w Dubaju wieczorami, komponuje muzykę do kolejnego solowego albumu zatytułowanego "Gift". Projekt oparty jest na koncercie fortepianowym i ma filmowy nastrój.